Rabobank | video interview

Verschillende ondernemers komen aan het woord in deze themavideo voor de binnenvaart Rabobank Krimpen aan de IJssel.