vacaturevideo | Bastion Hotels

Bij Bastion Hotels dachten ze: ‘Hoe breng je een vacature goed onder de aandacht?’
Juist, met een vacaturevideo!